سفارش اختصاصی یا تعداد بالا

سفارش اختصاصی یا تعداد بالا

برای سفارشات اختصاصی با طرح و رنگ یا موارد دلخواه انجام میشود اگر سفارش برای سازمان یا سبک خاصی نباشد و تعداد سفارش بالا باشد(برای اکثر محصولات، بالای 100واحد) امکان اجرا وجود دارد. اما در هر صورت نباید از چارچوب و استاندارد های محصولات اورجینال خارج باشد.
پ.ن: برای سفارشات سازمانی به قسمت همکاری با سازمان ها مراجعه نمایید.

محصولاتی که امکان اجرای با طرح اختصاصی وجود ندارد:
▪️کمربند مشکی
▪️محافظ های بدن در کومیته
▪️میت ها و کیسه ها

محصولاتی که امکان اجرای سفارشات اختصاصی وجود دارد(بغیر از طرح های سازمانی خاص، بدون عقد قرارداد):
▪️تیشرت
▪️هودی
▪️کلاه ها
▪️دستمال سر

و محصولاتی که فقط با طرح های سه سبک اصلی کیوکوشین امکان اجرا وجود دارد؛ سبک های:
1-کیوکوشین کای کان( شامل سبک های کانچو ماتسویی، کانچو ماتسوشیما، کیوکوشین ناکامورا، سو کیوکوشین و کیوکوشین تزوکا)
پ.ن: کانجی “ماکوتو” اجرا نمیشود
2-شین کیوکوشین کای(W.K.O. Shin Kyokushin kai)
3-کیوکوشین کان کانچو رویاما(K-I.K.O. Kyokushin kan)

▪️کمربند مشکی
▪️کمربند رنگی
▪️دوگی ها

!در نظر داشته باشید:
•سفارشات برای دوجو ها مورد قبول است و برای سه سبک اصلی کیوکوشین نیز مانعی ندارد اما سبک های دیگر و سازمان های متفاوت برای سفارشات اختصاصی شان نیاز به عقد قرارداد رسمی دارند.
•تعداد سفارش از هر محصول(از هر رنگ و از هر مدل) باید حداقل بیشتر از 100واحد باشد
•قیمت ها در سفارشات اختصاصی یا غیر اختصاصی تعداد بالا تفاوت چندانی با قیمت های اصلی و تک فروشی در وبسایت ندارند. بنابراین اختلاف قیمت نباید در نظر گرفت.
•قبل از ثبت نهایی سفارش، امضای یک قرارداد با شرایط طرفین الزامی میباشد.
•در تمام سفارشات جمع مبلغ کل سفارش بصورت کامل و یکجا ابتدای کار دریافت میشود و اعتبار پیش‌فاکتور ها تا 24ساعت میباشد.

اوس