تماس با ما

فروشگاه در شبکه های اجتماعی

WhatsApp: (+98)9914166838
Instagram: @SALAR_5K
E-mail: Salar.five.k@gmail.com
Main E-mail: info@salar5k.com


تمام سفارشات فقط بصورت آنلاین قابل ثبت و پیگیری هستند
در حال حاضر امکان خرید حضوری در داخل ایران وجود ندارد
Kyokushin Online Shop
Jolfa-IRAN